ยืมตังค์คนอื่นแล้วคืนบ้าง บางทีคนที่ให้ยืม เขาก็ลำบากเหมือนกัน


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยให้เพื่อน หรือใครสักคนยืมเงิน เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้ง

ถึงความหมายของประโยคที่ว่า ถ้าไม่อยากเสียเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน

ตอนมายืมเรานั้นสุดเศร้า เล่าความลำบ ากของตัวเอง

เเต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน บางคนต้องไปทวงด้วยตัวเอง แต่ก็ยังไม่ได้คืน

ต้องเสียเพื่อน เพราะเงินไม่เท่าไหร่ มาหลายคนแล้ว แม้เราจะทำอะไรเขาไม่ได้

คุณ ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช

นักคิดนักเขียน แนวธรรมะ ล่าสุดเขียนในหัวข้อ

ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รับผลอย่างไร โดยสรุปได้ว่า

ผลกรรรม ของการยืมเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เพราะจะแปรไป ตามเจตนาของผู้ยืม บางคนยืมแล้วเจตนาจะคืน

แต่มี เหตุให้ไม่สามารถคืนได้ ผลกรรมย่อมแตกต่างจาก

ผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืน หรือบอกผลัดไปเรื่อย ๆ

ทำให้ผู้ให้ยืมร้อนใจ เป็นกรรมทางใจ

อยู่ที่จะเลือก ต่อเวรหรือหยุดเวร แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเสียเงินให้เขาฟรี ๆ

แต่ทางธรรมคือ เรายกหนี้กรรมให้เขาไปแบกแทน

ให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่า สมควรจะโกรธนี้อยู่หรือไม่?

โดยเนื้อหาของบทความฉบับเต็มมีดังนี้

ยืมเงินแล้วไม่คืน ผลอาจไม่เหมือนกัน

ต้องดูที่ตัวกรรรมของแต่ละคน เมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไร

ก็จะพออนุมานถูกว่า ผลกรรมน่าจะประมาณไหน

รูปแบบของกรรม แปรไปตามเจตนา

รวมทั้งความสามารถ ที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย

บางคนยืมด้วยความตั้งใจคืน อาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่า

จะคืนเมื่อใด ให้หรือไม่ให้ดอกเบี้ย แล้วคืนได้ตามนั้น

พร้อมของแถมตามข้อตกลง ผลที่เกิดขึ้นทันที

คือความผูกพันในทางดี เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกัน

ฝ่ายให้ ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาส

ฝ่ายรับ ถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูด

มีความสุข มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่

บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืน เสร็จแล้วคืนไม่ได้ ชนิดสุดวิสัย

อย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกง ไม่ได้ผิดศีลข้อ 2

แต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบัน

คือ ความทรมานใจ การขาดความนับถือตัวเอง

และการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น

ส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อ

เช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืน

เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เป็นต้น

บางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อย ๆ มาเรียง ๆ

ไม่ฟันธง ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไร

คิดเผื่อไว้แค่แผ่ว ๆ ว่า เดี๋ยวมีมาก ๆ ค่อยให้

แบบนี้เหมือนก้ำกึ่ง เพราะทำไป ๆ มีสิทธิ์พลิกจาก เดี๋ยวจะคืน

เป็น ไม่คืนดีกว่า เอาได้ง่าย ๆ ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้

จะลืมความสัมพันธ์เก่า ๆ หมด พอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้

แต่เกิดความเสียดาย ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ

รู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีกรู แปลว่าเงินกรู

เรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่น

ความสำคัญมั่นหมายว่า ของกรู ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่นั่นแหละ

คือมุขเด็ด ที่กิเลสบงการ ให้ก่อบาปกันดื้อ ๆ

ผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอ คิดน้อย ๆ

อยู่บนเส้นทางของคนเหลวไหล ข้างหน้าจึงสมควรกับชะตา

ที่ดูเหลวไหลไ ร้เหตุผล วันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืน

อีกวันกลับ มลายหายไป ราวกับความฝัน เป็นต้น

แหล่งที่มา: beautyinfoo

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.