พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพ ทรงให้อธิการบดีจุฬาฯ เชิญปริญญาบัตรพระราชทานนิสิตนอน รพ.


นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่าได้ต้อนรับ ศ.บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชิญปริญญาบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไปพระราชทานแก่ น.ส.อสมา พุดโต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 1 และ 2 ต.ค.63) เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีโรคภัยเบียดเบียนไม่สามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 12 กันยายน

สำหรับ น.ส.อสมา พุดโต อายุ 24 ปี ป่วຍเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เพิ่งเรียนจบจากคณะคุรุศาสตร์ จุฬาฯ มีกำหนดจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนตุลาคมนี้ แต่มารดาของผู้ป่วຍเกรงว่า ไม่สามารถที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

มารดาจึงได้ติดต่อไปทางมหาวิทยาลัย ซึ่งทางจุฬาฯ ได้นำเรื่องเข้ากราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งแรกพระองค์จะพระราชทานจากพระหัตถ์พระองค์ท่าน แต่ น.ส.อสมาไม่สามารถเดินทางไปได้ พระองค์ทรงมีรับสั่งให้อธิการบดีจุฬาฯเป็นผู้เดินทางมามอบปริญญา

ครั้งแรกตั้งใจทำพิธีที่บ้าน เพราะมีตัวแทนเดินทางมาจัดสถานที่ ในระหว่างที่รออธิการบดี น.ส.อสมามีอาการชักเกร็ง หมดสติและหยุดหายใจ ต้องทำซีทีอาร์ แต่ตื่นแบบไม่ดีจึงต้องเปลี่ยนแผนในการมอบปริญญา เปิดห้อง อญ.2 เพื่อจัดเตรียมพิธีมอบปริญญาบัตร จากอธิการบดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

แหล่งที่มา: มติชนออนไลน์

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.