พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย วัดป่าสักคำ ขอพร ขอโชคลาภ พระนางจันทร์เทวี สมหวังดั่งที่ขอ


พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย เมืองพะเยา แห่ไปวัดป่าสักคำ ขอพรโชคลาภรูปปั้น “พระนางจันทร์เทวี” วีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพะเยารุ่งเรืองกว่า 900 ปี เผยหลายคนสมหวังดั่งที่ขอ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 63 ชาวบ้านพากันนำดอกไม้ธูปเทียน เข้าไปกราบไหว้ขอโชคลาภรูปปั้นของพระนางจันทร์เทวี วีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพะเยา ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดป่าสักคำ บ้านหนองหวี หมู่ 8 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ ชาวบ้านต่างเชื่อว่า เมื่อมาขอพรและขอโชคลาภจากพระนางจันทร์เทวี มักจะสัมฤทธิผลทุกครั้ง และจะต้องนำเสื้อผ้าชุดไทย ตลับแป้งประหน้า ลิปสติก หวี กระจก น้ำและเครื่องประดับ มาเซ่นไหว้ถวาย

พระครูไพศาลพนารักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสักคำ กล่าวว่า ทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ตามประวัติศาสตร์พระนางจันทร์เทวี ในพงศาวดารโยนก ระบุว่า ท่านเป็นพระธิดาของเมืองปัว หรือเมืองน่าน พ่อขุนเจืองธรรมิกราชได้ไปคล้องช้างที่เมืองน่าน

กษัตริย์เมืองน่าน จึงยกพระธิดาที่ชื่อว่า พระนางจันทร์เทวี และในพงศาวดารโยนกได้ กล่าวไว้ว่า เจ้าแม่จันทร์เทวี มีประวัติความเป็นมายังไง ทางวัดจึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระนางจันทร์เทวีขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกว่าอดีตเคยเป็นพระมเหสี และเป็นวีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพะเยาแห่งนี้

โดยพระนางจันทร์เทวี ได้สร้างเมืองพะเยาประมาณ 900 กว่าปี และอยู่ปกครองบ้านเมืองนี้ตลอดมา ทั้งนี้ วัดได้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลัง และคนส่วนใหญ่ที่มาทำบุญที่วัด มากราบไหว้เจ้าพระนางจันทร์เทวี เพื่อขอโชคลาภ และหน้าที่การงาน เพื่อให้สมปรารถนาตามที่ต้องการ

เมื่อสำเร็จตามที่ต้องการก็จะมาแก้บน จะนำแป้งเครื่องหอมชุดไทยและอื่น ๆ ตามที่บนไว้มาถวาย เพื่อเป็นการที่เจ้าแม่ให้กำลังใจและศรัทธา ซึ่งก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล แล้วแต่จะศรัทธาและเคารพนับถือ

แหล่งที่มา: ไทยรัฐ

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.