เกษตรแนวใหม่เพาะหน่อกล้วยอย่างไรให้ได้หลายต้น

ปัจจุบันการขยายพันธุ์กล้วยสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะให้จำนวนต้นพันธุ์ที่แตกต่างกัน อาทิ การนำหน่อกล้วยไปขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหน่อกล้วย และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีที่นิยมทำกันมาก เพราะสามารถขยายพันธุ์จาก 1 ต้น …

เกษตรแนวใหม่เพาะหน่อกล้วยอย่างไรให้ได้หลายต้น Read More

วิธีเพาะ หน่อกล้วย ให้ได้หลายต้น ใช้แค่ 1 หน่อ

การขยายพันธุ์กล้วยทำได้หลายวิธี เช่น นำหน่อกล้วยไปขยายพันธุ์, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น แต่วันนี้จะขอนำเสนอวิธี ขยายพันธุ์กล้วยโดยการผ่า หน่อกล้วย ซึ่งง่ายและมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม …

วิธีเพาะ หน่อกล้วย ให้ได้หลายต้น ใช้แค่ 1 หน่อ Read More