ความแตกต่างของ “ลูกคนรวย กับ ลูกคuจน” ความไม่เท่าเทียมในสังคมที่เราต้องเผชิญ

ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบางคนก็มี “ข้อได้เปรียบ” หรือ “อภิสิทธิ์” ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่น ๆ การมีข้อได้เปรียบหรือสิทธิพิเศษไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่เกิดมาในตระกูลมั่งคั่ง ร่ำรวย มีอำนาจ …

ความแตกต่างของ “ลูกคนรวย กับ ลูกคuจน” ความไม่เท่าเทียมในสังคมที่เราต้องเผชิญ Read More