เปิดรั้ว “โรงเรียนเผยอิง” แหล่งผลิตมหาเศรษฐีมากที่สุดในไทย ค่าเล่าเรียนเทอมละ 3 บาท

สถานศึกษาเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสำหรับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงว่าเป็น “ถิ่นเจ้าสัว” รวบรวมมหาเศรษฐีระดับประเทศไว้ด้วยกันหลายท่าน คงต้องยกให้ “โรงเรียนเผยอิง” เปิดรับเฉพาะนักเรียนชายเข้ามาศึกษาเล่าเรียน โรงเรียนป้วยเอง (สำเนียงแต้จิ๋วของชื่อเผยอิง) ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ …

เปิดรั้ว “โรงเรียนเผยอิง” แหล่งผลิตมหาเศรษฐีมากที่สุดในไทย ค่าเล่าเรียนเทอมละ 3 บาท Read More