เรื่องราวเมื่อครั้ง “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เป็นนิสิตอักษรจุฬาฯ ไม่มีใครจำพระองค์ได้เลย

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องเล่าสุดประทับใจที่เชื่อว่าผู้อ่านจะต้องอมยิ้มไปตาม ๆ กัน เมื่อครั้ง “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เป็นนิสิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ตอนแรกไม่มีใครจำพระองค์ได้เลย เพื่อนผมเคยเล่าให้ฟังว่า …

เรื่องราวเมื่อครั้ง “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เป็นนิสิตอักษรจุฬาฯ ไม่มีใครจำพระองค์ได้เลย Read More

พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพ ทรงให้อธิการบดีจุฬาฯ เชิญปริญญาบัตรพระราชทานนิสิตนอน รพ.

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่าได้ต้อนรับ ศ.บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชิญปริญญาบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ …

พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพ ทรงให้อธิการบดีจุฬาฯ เชิญปริญญาบัตรพระราชทานนิสิตนอน รพ. Read More