แชร์วิธีเลี้ยงปลาดุก โตไวทันขาย เนื้อปลาไม่มีกลิ่นสาบ

ปลาดุก เป็นสกุลของปลาหนังน้ำจืด มีการแพร่กระจายพันธุ์ในน้ำจืดและน้ำกร่อยตามแหล่งน้ำของทวีปเอเชียและแอฟริกา เป็นปลาไม่มีเกล็ด ลำตัวยาว มีหัวที่แบนและแข็ง มีหนวดยาวแปดนิ้ว มีครีบหลังและครีบก้นยาวเกินครึ่งของความยาวลำตัว เป็นปลากินเนื้อ รวมถึงกินซากพืชและซากสัตว์อีกด้วย …

แชร์วิธีเลี้ยงปลาดุก โตไวทันขาย เนื้อปลาไม่มีกลิ่นสาบ Read More