พระท่านว่าไว้ หากมีคนด่ๅเรา ให้นิ่งแล้วปล่อยเขาไป ให้เราเงียบ คนทุกข์จะเป็นเขาเอง

พระท่านว่าไว้ว่า “เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิด เอ็งเห่า แต่ข้าเงียบ เอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสัตว์ เอ็งโกรธเอ็งด่า แต่ข้านิ่ง เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ” …

พระท่านว่าไว้ หากมีคนด่ๅเรา ให้นิ่งแล้วปล่อยเขาไป ให้เราเงียบ คนทุกข์จะเป็นเขาเอง Read More