เคล็ดลับ ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตเยอะ

การทำนาเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต จะต้องใช้พื้นที่และทรัพยากรน้ำในปริมาณมาก ทำให้การดูแลผลผลิตให้ทั่วถึงนั้นเป็นไปได้ยาก วันเวลาผ่านไปเกษตรกรหัวใสคิดไอเดีย ทำนาในบ่อซีเมนต์ ทำง่ายสามารถควบคุมและดูแลผลผลิตได้อย่างทั่วถึง ทำให้ได้ผลผลิตในปริมาณมาก วันนี้ทางเราจะพาเพื่อนๆ ไปชมวิธีทำนาในบ่อซีเมนต์กัน วิธีปลูกข้าวแบบฉบับชาวนารุ่นใหม่ …

เคล็ดลับ ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตเยอะ Read More