แม้ผมจะถูกเลี้ยงดูโดย พ่อที่ไม่เหมือนใคร แต่เขาก็ส่งผมเรียนจบ มีอนาคตที่ดีได้

คงไม่เคยมีใครคิดจินตนาการ หรือคิดออกเลยว่า หากพ่อหรือแม่ของเราป่วຍเป็น ‘โรคดาวน์ซินโดรม’ แล้ว เราจะได้รับการเลี้ยงดูและเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไร จะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเปล่า? แต่สำหรับ ซาดาร์ อิซซ่า …

แม้ผมจะถูกเลี้ยงดูโดย พ่อที่ไม่เหมือนใคร แต่เขาก็ส่งผมเรียนจบ มีอนาคตที่ดีได้ Read More