รู้แล้วอย่าตัดทิ้ง “ต้นสาบเสือ” สุดยอดสมุนไพรพื้นบ้านที่หลายคนไม่รู้

สาบเสือ ถือเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หาง่ายมากๆ มีอยู่ทั่วไป จัดว่าเป็นวัชพืชที่มีสรรพคุณทางยาที่ใช้ประโยชน์ได้ดีที่เดียว เราใช้ต้นสาบเสือเป็นดรรชนีชี้วัดอุณหภูมิความแห้งแล้งของอากาศ เพราะหากอากาศไม่แล้งต้นสาบเสือก็จะไม่ออกดอก สาเหตุที่ได้ชื่อว่า สาบเสือ ก็เพราะว่าดอกของมันไม่มีกลิ่นหอมเลยแต่กลับมีกลิ่นสาบ คนโบราณเวลาหนีสัตว์ร้ายอื่นเข้าดงสาบเสือจะปลอดภัย …

รู้แล้วอย่าตัดทิ้ง “ต้นสาบเสือ” สุดยอดสมุนไพรพื้นบ้านที่หลายคนไม่รู้ Read More

รู้แล้วอย่าตัดทิ้ง สาบเสือ สุดยอดพืชสมุนไพรสาระพัดประโยชน์

สาบเสือ สมุนไพรอย่างหนึ่งที่หาง่ายมากมีอยู่ทั่วไป จัดว่าเป็นวัชพืชที่มีสรรพคุณทางยาที่ใช้ประโยชน์ได้ดีที่เดียว เราใช้ต้นสาบเสือเป็นดรรชนีชี้วัดอุณหภูมิความแห้งแล้งของอากาศ เพราะหากอากาศไม่แล้งต้นสาบเสือก็จะไม่ออกดอก สาเหตุที่ได้ชื่อว่า สาบเสือ ก็เพราะว่าดอกของมันไม่มีกลิ่นหอมเลยแต่กลับมีกลิ่นสาบ คนโบราณเวลาหนีสัตว์ร้ายอื่นเข้าดงสาบเสือจะปลอดภัย เพราะสัตว์อื่นนั้นจะไม่ได้กลิ่นค่ะ …

รู้แล้วอย่าตัดทิ้ง สาบเสือ สุดยอดพืชสมุนไพรสาระพัดประโยชน์ Read More