ผญ.เส ไร่แสนรัก สร้างชีวิตในฝัน ทำเกษตรแบบผสมผสาน เก็บไข่-ผักกิน เหลือขๅยสร้างรายได้

การใช้ชีวิตพอเพียง ถือเป็นชีวิตที่คนกรุงฯ นั้นใฝ่ฝันว่าจะได้พบกับการอยู่อย่างสงบทำไร่ ทำสวนปลูกผักทำเกษตรอยู่อย่างพอเพียงตื่นเช้ามาเก็บผัก ไข่ ขๅย เหลือก็เก็บไว้ทานกินเอง อย่างเช่นเรื่องราวของ ทางไร่ ผญ.เส …

ผญ.เส ไร่แสนรัก สร้างชีวิตในฝัน ทำเกษตรแบบผสมผสาน เก็บไข่-ผักกิน เหลือขๅยสร้างรายได้ Read More