แชร์วิธี “ปักชำกิ่งไผ่” แนวใหม่ไม่ใช้ดิน ทำง่ายใช้เวลาเพียง 20 วัน

ไผ่ เป็นไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุลใน วงศ์หญ้า (วงศ์ Poaceae; เดิมคือวงศ์ Gramineae) วงศ์ย่อย Bambusoideae เป็นไม้ไม่ผลัดใบใน …

แชร์วิธี “ปักชำกิ่งไผ่” แนวใหม่ไม่ใช้ดิน ทำง่ายใช้เวลาเพียง 20 วัน Read More