ชอบเที่ยวไม่ใช่เพราะมีเงิน แต่เพราะไม่อยากเสียใจตอนแก่ เดินไปไหนไม่ได้แล้ว

การได้ท่องเที่ยวสำหรับเพื่อน ๆ หลายคน มันเป็นความฝัน และเมื่อเร็ว ๆ นี้มีคำพูดประโยคหนึ่งที่ว่า “มีครั้งหนึ่งบอกจะไป ก็ไปท่องเที่ยวเลย และมีเงินหนึ่งก้อนคิดจะเบิก …

ชอบเที่ยวไม่ใช่เพราะมีเงิน แต่เพราะไม่อยากเสียใจตอนแก่ เดินไปไหนไม่ได้แล้ว Read More