คุณยาย จ.อยุธยา นั่งตัดเย็บหน้ากากแจกฟรี หัวใจท่านยิ่งใหญ่สุด ๆ

จากสถานการณ์ที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ไวรัสโควิด -19 ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก ในเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัย เนื่องจากความต้องการเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดสภาวะหน้ากากอนามัยขาดตลาด จึงไม่เพียงพอแก่ประชากรที่ต้องการมากขึ้นทุกวัน ซึ่งหลาย …

คุณยาย จ.อยุธยา นั่งตัดเย็บหน้ากากแจกฟรี หัวใจท่านยิ่งใหญ่สุด ๆ Read More