คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ค้นพบเเมลงวันดูดเลืວดชนิดใหม่ของโลก

การค้นพบเเมลงวันดูดเลืoด (Haematobosca aberrans sp. nov.) ชนิดใหม่ของโลก เเมลงวันดูดเลืoดชนิดใหม่ถูกค้นพบใน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอยู่ในวงศ์ …

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ค้นพบเเมลงวันดูดเลืວดชนิดใหม่ของโลก Read More