“องุ่นพันธุ์ใหม่” ปลูกได้ทุกที่ ไร้เมล็ด มีคุณประโยชน์มากกว่าองุ่นทั่วไป 10 เท่า

วันนี้เราขอนำเสนอผลไม้ ที่ค่อนข้างหาซื้อได้ยากมากตามร้านขายผลไม้ทั่วไป ผลไม้ที่ว่านี้ก็คือ “องุ่นนิ้วแม่มด” หรือ “องุ่นมนต์ดำ” หรืออีกชื่อที่เรียกกันคือ “องุ่นดำไร้เมล็ดเล็บมือนาง” นี่เอง แม้ชื่อเยอะจริง …

“องุ่นพันธุ์ใหม่” ปลูกได้ทุกที่ ไร้เมล็ด มีคุณประโยชน์มากกว่าองุ่นทั่วไป 10 เท่า Read More