คุณตามา น้ำตาไหล ได้จับบัตรประชาชนใบแรก ตอนอายุ 84 ปี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบบัตรประจำตัวประชาชน …

คุณตามา น้ำตาไหล ได้จับบัตรประชาชนใบแรก ตอนอายุ 84 ปี Read More