ในหลวง ร.๙ เมื่อครั้งทรงตรัสถาม หลวงพ่อเกษมว่า อดีตชาติของพระองค์คืออะไร

สมัยที่ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตที่วัดคะตึกเชียงมั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้น …

ในหลวง ร.๙ เมื่อครั้งทรงตรัสถาม หลวงพ่อเกษมว่า อดีตชาติของพระองค์คืออะไร Read More