สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญ ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม …

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญ ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 Read More