ปลูกคะน้าให้รสหวานกรอบ ไม่ใช่เรื่องยาก ทำตามขั้นตอน 35 วันเก็บขายได้

คะน้า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Brassica alboglabra)เป็นพืชผักใบเขียวที่นิยม ผักคะน้าเป็นผักอายุ 2 ปี แต่ปลูกเป็นผักฤดูเดียว อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50-55 …

ปลูกคะน้าให้รสหวานกรอบ ไม่ใช่เรื่องยาก ทำตามขั้นตอน 35 วันเก็บขายได้ Read More