แจกฟรีเทคนิค ปลูกข่าเหลือง ออกเหง้าเยอะโตไวสร้างรายได้หลักแสนต่อไร่

ข่า เป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า “เหง้า” อยู่ในวงศ์ขิง เป็นไม้ล้มลุก เป็นพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ข่ามีชื่อสามัญอื่นอีกคือ กฎุกกโรหินี (กลาง) ข่าหยวก …

แจกฟรีเทคนิค ปลูกข่าเหลือง ออกเหง้าเยอะโตไวสร้างรายได้หลักแสนต่อไร่ Read More