เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า พรุ่งนี้จะมีเราโอกาสได้ลืมตาขึ้นมาหรือเปล่า

สิ่งที่ “ไม่แน่นอน” ที่สุด คือไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาส ได้ลิมตา ได้มีลมหายใจ ได้อยู่ต่อ บนโลกใบนี้หรือเปล่า เราไม่ชอบพูดเรื่อง “ความตๅຢ” …

เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า พรุ่งนี้จะมีเราโอกาสได้ลืมตาขึ้นมาหรือเปล่า Read More