พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

บนโลกออนไลน์ ได้มีเพจ ตำบลหนองกินเพล ได้มีการรายงานว่า พี่บิณฑ์จะมอบ รถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน เรือท้องแบน และองค์กรสาธารณกุศล …

พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน Read More