Category: คำคมและข้อคิด

อีกไม่เกิน 20 ปี ลูกหลานไทยคงต้องไปเป็นคนใช้ คนงานในเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา

เพื่อน ๆ คิดว่า “อีกไม่เกิน 20 ปี ลูกหลานไทยคงต้องไปเป็นคนใช้ คนงานในเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา” เรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่? ให้ ส.ว.แต่งตั้ง เลือกนายกฯ ดีไหม? โดย นิติภูมิ นวรัตน์ ท่านผู้ใหญ่ถามผมว่า ถ้าการเมืองถอยหลัง ยอมให้ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรีได้ ประเทศไทยและคนไทยจะเป็นยังไง? ผมเรียนท่านว่า ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ล้าหลัง เศรษฐกิจไทยจะลงเหว คนไทยจะอดอยากยากแค้น อีกไม่เกินยี่สิบปี ลูกหลานไทยจะต้องไปเป็นคนใช้ คนงานในเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ท่านผู้ใหญ่เถียงว่า ประเทศจะดีหรือจน คนจะเจริญหรือตกต่ำ มันขึ้นอยู่กับคุณภาพ? ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ว่าแข็งหรืออ่อน? ไม่ใช่เรอะ? ผมเรียนถามว่า ท่านรู้จักเกาหลีไหมครับ? ท่านผู้ใหญ่ผงกหัวกึก ๆ ผมพูดต่อว่า อ้า ทั้งคนเกาหลีใต้และคนเกาหลีเหนือ เมื่อก่อนอยู่ในประเทศเดียวกัน มีมาตรฐานชีวิตแบบเดียวกัน วันหนึ่งประเทศถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน คือสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือเกาหลีเหนือ แม้จะแยกประเทศออกจากกันไปแล้ว […]