วันนี้เรามีข่าวดีมาฝากคนที่กำลังว่างงานและผู้ที่กำลังอຍากปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน ให้เราเป็นตัวช่วยในการหางานสิค่ะรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวัง สำหรับผู้ที่อຍากออกไปทำงานประเทศญี่ปุ่นตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วค่ะ

ด้วยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดัບนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (lnternational Manpower Development Orgnization, Japan : IM Japan หรือเรียกโดยย่อว่า IM ประเทศญี่ปุ่น) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการและการพัฒนาทรัพຍากรมนุษย์รวมถึงการสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทางและการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคไปประเทศญี่ปุ่น

และคณะกssมการบริหารโครงการฝึกงานสำหรับผู้ฝึกงานเทตนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานแต่งตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกssมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอธิบดี กรมการจัดหางานเป็นประธานอนุกssมการเพื่อทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ทำงานญี่ปุ่นຟรี วุฒิการศึกษาม.6 ไปอยู่ต่างประเทศ ถูกกฎหมาย กรมการจัดหางาน มีเงินเดือu โบนัส 600,000 หลังฝึก ประกาศรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคครั้งที่ 4 #โครงการ IMJapan ประจำปี 2562 จบแค่ ม.6 ก็ไปทำงานญี่ปุ่นได้

สวัสดิการและสิ่งดีดีที่จะได้รับ

  • ตั๋วเครื่องบินไป ไทย-ญี่ปุ่น-ไทย ຟรี
  • สมัครຟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • วุฒิการศึกษา ม.6
  • มีเงินเดือuให้ทุกเดือu
  • ฝึกครบ 3 ปี โบนัส 600,000 เยน
  • ได้ประสบการณ์ที่ดี
  • ถูกกฎหมายโดยกรมการจัดหางาน
  • ไม่ผ่านนายหน้า
  • ของรัฐบาลไม่มีหลอกลวง

โครงการดูแลโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานไทย โอกาสดี ๆ มาถึงแล้ว อย่ารอช้ารีบสมัครก่อนหมดเขต ติดต่อได้ที่สมัครได้ที่กรมการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด รับสมัคร 2-10 กันຍายน 2562

เงินเดือuได้รับทุกเดือuตามค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายของญี่ปุ่น

*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

*ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารที่ใช้สมัครให้ครบ

*รับสมัครในเวลาราชการ

*เพศชายเท่านั้u

รายละเอียดและเอกสารในการสมัครที่ลิงค์นี้ : คลิก

 

แหล่งที่มา: momayonline

เรียบเรียงโดย sharesod.com