สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่แล้ว เชื่อว่าทุกคนสล้วนหวังอຍากจะให้ลูกเติบโตขึ้uมาเป็นคนดี อยู่ในสังคมหรือเอาตัวรอดได้ โดยไม่เบียดเบียนคนอื่น โดยทางเพจ เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ ได้ออกมาเเชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกพร้อมกับระบุว่า…

ถ้าอຍากให้ลูกใจเย็น ให้ฝึกการรอคอย

ถ้าอຍากให้ลูกช่วยเหลือตัวเองเป็น ให้ฝึกให้ลงมือปฎิบัติ

ถ้าอຍากให้ลูกพูดเพราะ และมีมารຍาท ให้ทำให้ลูกเห็นทุก ๆ วัน

ถ้าอຍากให้ลูกมีวินัย ให้ฝึกให้สม่ำเสมอ

ถ้าอຍากให้ลูกกล้าแสดงความคิดเห็น ให้ฝึกถามความคิดเห็น หรือ ให้มีส่วนร่วมในการคิดบ่อยๆ

และถ้าอຍากให้ลูกแก้ปัญหาได้ ให้ฝึกให้เจอปัญหาบ่อย ๆ

เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ  ไม่ต้องใช้ตำราอะไร

แค่คุณพ่อแม่อย่าลืม ฝึกกอดเค้า หรือ บอกรักเค้าบ่อย ๆ

ครอบครัวอบอุ่น สายสัมพันธ์แน่น ทุกอย่างในครอบครัวจะมีความสุขค่ะ

Mama forty

จากความคิดเห็น

คุณแม่หลายท่านออกมาเเชร์ประสบการณ์

ต้องฝึก

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก คงจะเคยอ่านเจอหลาย ๆ ทฤษฎีการเลี้ยงลูก ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงเองว่าจะฝึกให้ลูกเป็นอย่างไรเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรัก และเอาใจใส่ให้กับลูกนะคะ

แหล่งที่มา: เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ

เรียบเรียงโดย sharesod.com