สำหรับผู้ถือบัตรคนจนหลายคน บางท่านอาจจะยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ค่าน้ำ ค่าไฟ หลายคนบ่นว่าเงินไม่เข้า บางคนบอกว่าคนอื่นได้ทำไมตัวเองไม่ได้ ให้ท่านใจเย็นๆก่อน ท่านอาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือก็เป็นไปได้ วันนี้เราก็มีวิธีและขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือ ค่าน้ำ ค่าไฟ มากฝากกันครับ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลย

บัตรคนจน ช่วยเหลือค่ำน้ำปะปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน และค่าไฟฟ้า ไม่เกิด230 บาทต่อเดือน ผู้มีรายได้น้อยต้องรีบเช็คเลย และลงทะเบียนรับสิทธิ์ ทำอย่างไร รู้ไหมบ้านเช่าก็ได้สิทธิ์

-เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า https://eservice.pea.co.th/welfareregister

-เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำปะปา

อย่างไรก็ตาม ชื่อของผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ หมายความว่าหากเช่าบ้านอยู่ก็สามารถรับสิทธิ์ได้เช่นกัน เพียงแต่รายชื่อต้องไม่ซ้ำกับผู้รับสิทธิ์ตามมาตรการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน

ให้ใช้สิทธิ์ฟรีตามมาตรการเดิม แต่หากเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ใช้ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ี่ การประปาส่วนภูมิภาค โทร 1662. เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำประปา

-เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ผู้มีรายได้น้อยเตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ มาลงทะเบียนรับสิทธิ์

-ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ กับ กปน. หรือ กปภ. เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ)

-มียอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ หากเดือนไหนมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้น และต้องชำระเองเต็มจำนวน

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรัฐ

เรียบเรียงโดย : https://sharesod.com