หนึ่งเรื่องราวในการใช้ชีวิตบั้นปลายที่มีความสุขสุดๆ สำหรับแนวคิดการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมาฝาก เชื่อว่าหลายๆคนต่างก็อยากใช้ชีวิตทำสวนเกษตร ปลูกผักกินเอง ผสมผสานใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ

การทำไร่สวนผัก เลี้ยงสัตว์ไว้กินไข่ ทำบ่อเลี้ยงปลา อยู่กับลูกหลาน ครอบครัวที่มีความสุข ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองฝันหา จิตใจเบิกบานกับพืชพรรณธรรมชาติ ในปั้นปลายชีวิต

เพราะเป็นการใช้ชีวิตในแบบพอเพียง ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์ ชีวิตที่เรียบง่าย เหมาะกับคนที่กำลังเบื่อชีวิตในเมืองใหญ่ หรือ หลังเกษียณราชการก็อยากใช้ชีวิต ไม่ต้องคิดไรมากให้เสียสุขภาพ เพราะใช้ชีวิตแบบพอเพียง ดำรงชีพแบบเรียบง่าย เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขมากล้น

การมีชีวิตเรียบง่ายต้องมีความเข้าใจว่าชีวิตเรียบง่ายนั้น ไม่สร้างปัญหาและมีความสุขสงบ และยึดมั่นแนวทางนี้อย่างเด็ดเดี่ยว โดยไม่สนใจใคร เพราะการการ อยู่บ้านกระท่อมปลายนา บ้านสวน  บ้านเล็กๆในไร่นา  ได้ปลูกผัก ปลูกผลไม้ เลี้ยงปลากินเอง สร้างความสุขได้อย่างแท้จริง

การอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่ยุ่งกับใคร แต่มีความสุขพึ่งพาตัวเองได้ก็จะเป็นเรื่องดีไม่แคร์ใคร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคบแต่คนประเภทเดียวกัน คิดในทางเหมือนกัน ก็จะมีชีวิตที่เรียบง่าย ชีวติก็จะมีความสุข

การวางแผนใช้ชีวิตเรียบง่าย หากเป็นคนที่แคร์สังคม แคร์เสียงพูด ลมปากชาวบ้าน อ่อนไหวต้องสร้างเข้าใจในเรื่องแบบนี้ให้ก่อน ไม่เช่นนั้นจะอยู่ยาก

เพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพจิตที่ดี ในการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย