เมื่อวันที่ 22 เมษายน 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักไม่มีน้ำกินน้ำใช้ หรือแหล่งน้ำดิบเพื่อการน้ำอุปโภคบริโภค เหตุเพราะภัยแล้งมาเยือนและฝนทิ้งช่วง ปีนี้ชาวตำบลนาอินประสบปัญหาภัยแล้งหนักกว่าทุกปี  ต้องอาศัยรถน้ำจากท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียงนำน้ำดิบมาช่วยแจกจ่ายให้กับคนในตำบลนาอิน แต่ก็ยังไม่พอเพียงกับความต้องการ

เพราะจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลทำให้อ่างเก็บน้ำชำนาก แหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่สำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เกิดแห้งขอดไม่มีน้ำ รวมไปถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติห้วย หนอง คลอง บึง ที่ใช้เลี้ยงชาวบ้านทั้งตำบล 7 หมู่บ้าน เกิดแห้งขอดลงเช่นเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านกว่า 1,200 ครัวเรือน เกือบ 5,000 คน  ปีนี้ชาวตำบลนาอินประสบปัญหาภัยแล้งหนักกว่าทุกปี

ต่อมา นางศศิวิมล  เหล็กสิงห์ หรือ เจ้จุ้ย เจ้าของบ่อน้ำดิบสะอาด บนเนื้อที่ 5 ไร่ ความลึก 12 เมตร มีปริมาณน้ำดิบประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตร  เขาได้นำน้ำประปาแจกจ่ายให้กับคนทั้งตำบลใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน จึงขอบริจาคน้ำบ่อนี้ให้คนพื้นที่ตำบลนาอินได้ใช้กันคาดว่าสามารถหล่อเลี้ยงชาวตำบลนาอินได้นานประมาณ 2 เดือน หากใช้อย่างประหยัด อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้นายบุญเลิศ  มากมี ประธานสภา อบต.นาอิน  พร้อมด้วย นายรักศักดิ์  รัตนเสถียร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน กล่าวขอบ คุณนางศศิวิมล เจ้าของบ่อน้ำดิบสะอาด ที่ยอมเสียสละน้ำดิบให้กับคนตำบลนาอินได้ใช้กัน

จากนั้นนำรถน้ำของอบต.นาอิน รถน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เขต9 พิ ษ ณุโลก รถน้ำจาก อบจ.อุตรดิตถ์ บรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร เร่งสูบน้ำดิบเติมใส่ลงในแหล่งผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน ถังน้ำประจำหมู่บ้าน รวมถึงถังน้ำและโอ่งน้ำสำรองของชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้มีการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง

ทางอบต.ได้ประสานขอรับการสนับสนุนขอเครื่องสูบน้ำระยะไกลประมาณ 3 กิโลเมตร จาก ปภ.เขต9 เพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำดิบสะอาดของนางศศิวิมล ในพื้นที่ตำบลดงปะคำ อ.พรหมพิราม จ. พิ ษ ณุโลก ลงสู่ถังผลิตน้ำประปาบ้านเหนือหมู่ 2 หลังอบต.นาอิน เป็นจุดกระจายน้ำประปาเข้าถึง 4 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่1 หมู่2 หมู่3 หมู่5 และ หมู่6  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ จนกว่าจะถึงช่วงฤดูฝน