สำหรับใครที่กำลังหางานอยู่ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศเปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 25 มีนาคม 62 นี้ ซึ่งถ้าหากใครได้ติดตามและเคยผ่านการสอบมาแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน ตอนนี้ก็ยังทันที่จะเตรียมตัวและอ่านหนังสือ ด้วยรู้ว่าทุกๆ ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปิดสอบช่วงต้นเดือนมีนาคม(เหมือนปีที่ผ่าน)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://job.pea.co.th โดยประกาศรับสมัครในวันที่ 25 มีนาคม 62 และระบบจะเปิดให้สมัครวันที่ 9 – 19 เมษายน 2562

รายละเอียดการสมัคร
1.การสรรหาจากบุคคลภายนอก จำนวน 454 อัตรา [วุฒิ ปวส./ ป.ตรี]
2. การสรรหาจากบุคคลภายใน จำนวน 54 อัตรา [โดยปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพ เป็น นักวิชาการ ]
3. การสรรหากลุ่มลูกจ้าง จำนวน 327 อัตรา [วุฒิ ปวส.]

นักบัญชี , นักระบบงานคอมพิวเตอร์ , นักตรวจสอบภายใน , นักการเงิน , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นิติกร , นิติกร(ประสบการณ์) , นักประชาสัมพันธ์ , นักพัสดุ , นักการตลาด , นักปฏิบัติงานเทคนิค(จป.วิชาชีพ) และสถาปนิก

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานช่าง(ไฟฟ้า) , พนักงานช่าง(โยธา) , พนักงานช่าง(เครื่องกล) , พนักงานช่าง(โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนอกส์) , พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา) , พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ , พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานบัญชี และพนักงานพัสดุ

2.การสรรหาภายใน กฟภ. โดยการสอบปรับวุฒิ จากพนักงานวิชาชีพ เป็น นักวิชาการ จำนวน 54 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี : ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิศวกร(ไฟฟ้า) , นักบัญชี , นักบริหารงานทั่วไป และนักพัสดุ

3.การสรรหาจากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. เป็นพนักงานวิชาชีพ จำนวน 327 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานช่าง(ไฟฟ้า) , พนักงานช่าง(โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์) , พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ , พนักงานบัญชี , พนักงานพัสดุ และพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

ขอขอบคุณ อาชีพพารวย