เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 นายไกรพิชิต เมืองวงษ์ นักวิจัยอิสระ พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ และทีมงานเครือข่ายเพื่อนเตือนภัย เป็นผู้แทน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำเครื่องดูดฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นละอองแบบเคลื่อนที่ทันสมัย มามอบให้จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่ประสงค์ที่จะเติมอากาศให้สะอาดด้วยความดันอากาศที่เป็นบวก ซึ่งเป็นการปล่อยอากาศบริสุทธิ์มายังบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนำมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำไปติดตั้งที่บริเวณข่วงประตูท่าแพซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชน และนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อที่จะควบคุมฝุ่น PM 2.5 ลดความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น และรักษาคุณภาพของอากาศบริเวณโดยรอบและบริเวณใกล้เคียงไว้ในระดับไม่เกินมาตรฐาน หรือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  ไปจน สถานการณ์ของอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิน 2.5 pm.จะคลี่คลายลง

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่