แชร์เคล็ดลับวิธีปลูกกระชาย ให้โตไวเหง้าใหญ่ดก ที่เกษตรกรไม่เคยบอก


เรียกได้ว่ากำลังเป็นสมุนไพรที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน สำหรับต้นกระชาย สมุนไพรที่เชื่อกันว่า สามารถนำมารับประทานเพื่อต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ กระชาย ขาดตลาด และกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก วันนี้เราเลยจะมีวิธีการปลูกกระชายให้โตไว และได้ผลผลิตดี ว่าแล้วไปชมกันเลย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

– ชอบอากาศร้อนชื้น ดินร่วนปนทราย ไม่ชอบดินเหนียวและดินลุกรัง

– ปลูกในที่กลางแจ้ง

การเตรียมดินปลูกกระชาย

– ไถพรวนหรือขุดดินเพื่อให้ดินร่วนซุย

– ถ้าดินระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องยกร่อง

กระชาย สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด โดยเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง การเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีการยกร่องปลูกโดยมีระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. ระหว่างต้น 30 ซม.

ฤดูการปลูกกระชาย

ปลูกในช่วงฤดูฝนปลายเดือน เมษายน-พฤษภาคมและจะเก็บหัว ในช่วงฤดูหนาว คือปลายเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งช่วงดังกล่าวหัว จะแห้ง

การปลูกการเตรียมเหง้าพันธุ์กระชาย

– คัดเลือกหัวพันธุ์ที่มีอายุ 7-9 เดือน สมบูรณ์

– แบ่งหัวพันธุ์โดยการหั่น ขนาดของเหง้าควรมีตาอย่างน้อย 3-5 ตาหรือแง่ง มีน้ำหนัก 15-50 กรัม

การเตรียมหัวพันธุ์กระชาย

การปลูกใช้ท่อนพันธุ์มี 2 ลักษณะคือหัวแม่และแง่ง

– การปลูกโดยหัวแม่ควรมีน้ำหนักประมาณ 15-50 กรัม/ หัว

– การปลูกด้วยแง่งพันธุ์มีปล้อง 7-9 ปล้อง / ชิ้น น้ำหนัก 15-30 กรัม ยาว 8-12 ซม.

การปลูกกระชาย

– ระยะระหว่างต้น และระหว่างแถว 30×30 ซม.

– ขุดหลุมขนาด กว้าง x ย า ว x ลึก 15x15x15 ซม.

– ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมประมาณหลุมละ 200 กรัม ( 1 กระป๋องนม )

– นำหัวพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินหนา 5 ซม.

– คลุมแปลงด้วยฟางหรือหญ้าคาหน้าประมาณ 2 นิ้ว เพื่อป้องกันการงอกของวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน

– รดน้ำให้ชุ่ม

การใส่ปุ๋ย

กระชายงอกยาวประมาณ 5-10 ซม. ควรรีบทำการกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 ควรพรวนดินกลบโคนแถว จนกว่าจะครบอายุ 6 เดือนที่สามารถขุดได้

เป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนๆ กับวิธีและขั้นตอนการปลูกกระชาย ที่เรานำมาฝากในวันนี้ หากใครสนใจที่จะปลูกกระชาย ก็อย่าลืมลองนำเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : sharesod.com