แชร์วิธีเลี้ยง “แหนแดง” สารพัดประโยชน์ ทำอาหารสัตว์ ทำปุ๋ยพืชสด


แหนแดง (อังกฤษ: Mosquito fern, Water fern)ชื่อวิทยาศาตร์ : Azolla เป็นพืชน้ำเล็ก ๆ ตระกูลเฟิร์นลอยน้ำ พบเจริญเติบโตอยู่บนผิวน้ำในที่มีน้ำขังในเขตร้อนและอบอุ่นทั่วไป แหนแดง เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่บนผิวน้ำในนาข้าว 1 ไร่ จะให้ผลผลิตสูงถึง 3 ตัน (150 กิโลกรัมแห้ง) ซึ่งให้ปริมาณไนโตรเจน ได้ประมาณ 6-7.5 กิโลกรัม

แหนแดง เหมาะสำหรับทำเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งให้สารอาหารประเภทโปรตีนสูง อีกทั้งยังสามาใช้เป็น ปุ๋ยพืชสด ในนาข้าว โดยการหว่าน แหนแดง ขณะที่ไถทำเทือกก่อนปักดำกล้าข้าว วิธีนี้ใช้แหนแดงประมาณ 10-50 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นปล่อยให้แหนแดงเจริญเติบโตไปพร้อมข้าว แล้วไถกลบ ก่อนหว่านหรือปักดำวิธีนี้จะต้องใช้แหนแดงประมาณ 100-300 กิโลกรัมต่อไร่

แหนแดง เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ กิ่งแขนงที่แก่จัดของมันจะมีสีเขียวเข้ม แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล จากนั้นก็จะขาดออกมาเป็นต้นใหม่ การขยายพันธุ์ของแหนแดงสามารถเพิ่มปริมาณของแหนแดงเป็นสองเท่าภายใน 3-5 วันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

การเพิ่มปริมาณแหนแดง สามารถทำได้โดยขังน้ำในนาให้มีน้ำลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร ใส่แหนแดงประมาณ 100 กรัมต่อตารางเมตร

เมื่อแหนแดงเติบโตเต็มที่จะได้น้ำหนักสด 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จากนั้นจึงนำลงในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณตามต้องการ

วิธีการขยายแม่พันธุ์แหนแดง

1.เตรียมบ่อปูนเจาะรูสูงจากก้นบ่อ 10 เซนติเมตร เพื่อควบคุมระดับน้ำ

2.ใส่ดินนาเท่ากับระดับด้านล่างของรูเติม ปุ๋ยคอก 1 กิโลกรัม และน้ำให้สูงจากระดับผิวดิน ประมาณ 10 เซนติเมตร

3.ใส่แหนแดงประมาณ 50 กรัม ลงในบ่อที่เตรียมไว้ แล้วใช้มือกระจายให้ทั่วบ่อ

4.แหนแดงเจริญเติบโตเต็มบ่อจนแน่น ปล่อยน้ำออกจากบ่อหรือนำไปขยายต่อในที่ต้องการ

5.นำแหนแดงที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ลงในบ่อขนาดใหญ่ หรือกระชังเพื่อเพิ่มปริมาณต่อไป

แหนแดง เปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพ โดยผ่านกระบวนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (cyanobacteria) ที่อาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดง

เห็นแล้วใช่ไหมเพื่อนๆ ประโยชน์ และวิธีการเลี้ยง และขยายพันธุ์แหนแดง เรียกได้ว่าเป็นพืชอีกหนึ่งชนิด ที่ให้ประโยชน์เยอะ เลี้ยงง่าย เหมาะแกการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชเลยจริงๆ ราคาขายล่าสุด อยู่ที่ กิโลกรัมละ 70 บาท

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : sharesod.com ,ขอบคุณที่มาจาก : กรมวิชาการเกษตร