แจกฟรีวิธี “ปลูกผักชีฝรั่ง” ให้โตไวเร่งออกใบเก็บได้ตลอดปี


ผักชีฝรั่ง เป็นไม้ล้มลุกเมืองร้อนปีเดียวหรือหลายปี ในวงศ์ผักชี (Apiaceae) มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกและทวีปอเมริกาใต้ แต่มีการปลูกเลี้ยงไปทั่วโลก ผักชีฝรั่งมีชื่อพื้นเมืองอื่นดังนี้ ผักชีดอย (เหนือ, เชียงใหม่) มะและเด๊าะ (กะเหรี่ยง, แม่ฮ่องสอน) หอมป้อมกุลา (เหนือ) ผักหอมเป (อีสาน)

ผักชีฝรั่ง เป็นอีกหนึ่งผักสวนครัวกินใบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู เลยทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด วันนี้เราเลยมีเทคนิคดีๆ นำมาฝากเพื่อนๆ เกี่ยวกับวิธีการปลูกผักชีฝรั่ง ทำง่ายช่วยให้ผักโตไว เก็บกินได้ตลอดทั้งปี จะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ

การเตรียมแปลงปลูก

ให้ยกร่องแปลงปลูกให้สูง เพื่อป้องกันการเกิดโรครากเน่า ควรไถดะ ให้ลึกประมาณ 1 ฟุต ตากดินให้แห้งประมาณ 1 สัปดาห์

กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยคอก จากนั้น พรวนดินอีกครั้ง แล้วทำโรงเรือนหรือกางมุ้ง เนื่องจาก ผั ก ชีฝรั่งไม่ชอบแสงแดดจัด

เพาะ ต้นกล้า ด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ โดยทั่วไปเมล็ดผักชีฝรั่ง 1 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ 3 กิโลกรัม

หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง และเกลี่ยดินกลบเมล็ด จากนั้นรดน้ำเมล็ดอ่อนจะงอกภายใน 15 วัน

การรดน้ำ ให้รดน้ำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง รดน้ำให้ดินชุ่ม การใส่ ปุ๋ ย ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมักเพื่อรักษาสภาพดิน

หลังจากนั้น สามารถย้าย ลงแปลงปลูก หลังจากอายุได้ 20 วัน ควรให้มีระยะห่างระหว่างต้น อย่าง เหมาะสม

การเก็บผลผลิต ผักชีฝรั่ง จะเจริญเติบโต พร้อมสำหรับการรับประทาน เมื่ออายุประมาณ 45 ถึง 60 วัน

สำหรับวิธีปลูกในกระถาง

นำผักชีฝรั่งที่ซื้อมาตัดจากโคนขึ้นมาสัก 2-3 นิ้ว แช่น้ำไว้ให้ท่วมรากใช้เวลาประมาณ 3 วัน จะมีรากใหม่งอกออกมา

นำลงปลูกในกระถางได้เลย พอผ่านไป 10-12 วัน ใบที่งอกใหม่จะยาว ขึ้น โดยผักชีฝรั่งจะใช้ระยะเวลาเติบโต 60-65 วัน จึงจะแก่พอสำหรับนำไปประกอบอาหาร

ขอขอบคุณที่มาจาก : www.b e e zab.com