ชี้ทางรวย “เลี้ยงปูนา” ให้เป็นปูนิ่ม สร้างรายได้ 200 บาทต่อกิโลกรัม


ปูนาแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบางพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เกษรกรผู้ปลูกข้าวในไทย ถือว่าปูนาเป็นศัตรูพืชของข้าว เพราะปูจะกัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ ๆ ทำให้ชาวนาต้องปักดำซ้ำหลายครั้ง นอกจากนี้ ปูยังขุดรูตามคันนา ทำให้คันนาไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ แต่ปูนาก็เป็นอาหารราคาถูกและหาง่ายโดยเฉพาะกับวิถีชีวิตผู้คนในชนบท และเป็นส่วนประกอบสำหรับปรุงเป็นอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ส้มตำ

เนื่องจากปูนาเป็นสัตว์ประเภทมีกระดองเปลือกแข็ง หากเลี้ยงปูนาให้เจริญเติบโตเต็มที่ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปูนาก็จะเกิดการลอกคราบ เพื่อเพิ่มขนาดตัวให้ใหญ่ขึ้น และหลังจากผ่านการลอกคราบปูนาก็จะมีตัวนิ่ม และวันนี้เองทางเราจะพาเพื่อนๆ ไปเลี้ยงปูนา ให้เป็นปูนิ่ม ขายได้ราคาดี

แต่ต้องเป็นปูตัวผู้เพราะจะลอกคราบได้เร็วและง่ายกว่าปูต้วเมียอุปกรณ์การเลี้ยงปูนาให้เป็นปูนิ่ม สามารถใช้การเลี้ยงแบบเดียวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแบบคอนโดจะดีที่สุด ใช้น้ำวน แต่ระดับน้ำควรอยู่ 1.5-2.5 นิ้ว

ควรใส่อิฐมอญหรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนได้ในอัตราพื้นที่ 2 ใน 5 ของพื้นที่ว่าง ให้มีระดับเท่าผิว น้ำหรือสูงกว่าเล็กน้อยเพื่อให้ปูขี้นมาพักเล่นได้

การให้อาหารปูการให้อาหารปูสัปดาห์ละ 3 ครั้ง หรือวันเว้นวัน อาหารที่ใช้เลี้ยงปู ได้แก่ ข้าวสุกจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้ปลาที่ สั บเป็นชิ้นเล็กๆ กุ้งฝอย ผักบุ้ง

ข้อควรระวัง ก็คืออย่าให้อาหารปูมากเกินไปและต้องคอยหมั่นสังเกตดูว่าให้อาหารแค่ไหนปูถึงจะกินหมด เพราะถ้ามีอาหารเหลือ บ่เลี้ยงจะสกปรก ทำให้ปูเป็นโรค ได้ นอกจากนี้ควรหมั่นทำความสะอาดบ่อเลี้ยงด้วย

วิธีการทำปูนาให้เป็นปูนิ่ม

ปูนิ่ม คือ ปูที่ลอกคราบ จะต้องเลี้ยงแบบขังเดียวป้องกันปูทำร้ายกัน ทำให้ต้องเลี้ยงปูในปริมาณที่มาก ๆ เพราะปูจะลอกคราบไม่เท่ากัน หากเลี้ยงน้อยจะไม่คุ้มเพราะมีการดูแลหลายขั้นตอน

ปู 1 ตัว จะใช้เวลาลอกคราบประมาณ 1/2-1 ชั่วโมง บริเวณเลี้ยงห้ามเสียงดัง เพราะจะทำให้ปูที่กำลังลอกคราบตกใจ และตายได้

เมื่อปูลอกคราบแล้วควรจับปูภายใน 2 ชั่วโมง นำไปล้างทำความสะอาด แพ็คใส่กล่องพลาสติกแล้วนำไปแช่แข็ง เพื่อจำหน่าย

ขอบคูณแหล่งที่มา : kasetnana.blogspot.com