เผຍ 5 อันดัບ ธนาคารที่ปล่อຍสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ຍถูกที่สุด ผ่อนได้เเบบสบาຍ

การทำงานเก็บเงินซื้อบ้านสักหลังนั่นเป็นความฝันของคนวัยทำงาน วัยรุ่นสร้างตัว ซื้อบ้านสักหลัง หรือว่าคอนโดมิเนียมสักห้องอยู่แล้วแต่ความชื่นชมของใครของมัน สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก็คือเรื่องของสินเชื่อบ้านของธนาคารไหน ดอกเบี้ยต่ำโดนใจ ผ่อนได้แบบสบาย

วันนี้เราจะพาไปดู 5 อันดัບสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เปรียบเทียบดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของธนาคารแต่ละแห่งในช่วงเดือuกันยๅยน 2562 เป็นยังนั้น มาไปดูกัน

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.77% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งออกสินเชื่อเพื่อฉลองครบรอบ 66 ปีของธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 0.66% ใน 6 เดือuแรก และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพีຍง 2.77% ต่อปีเท่านั้u

กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้รวมไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือu ที่ต้องการขอสินเชื่อด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

วงเงินกู้และระยะเวลาผ่อน

– ให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

– ระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือu และสูงสุดไม่เกิน 40 ปี

– อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

สิทธิพิເศษ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกssม
รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อวิมานเมฆ (กรณีกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

กรณีวงเงินกู้มากกว่า 2 ล้านบาท

สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ซื้อที่ดินอาคาร หรือห้องชุด

2. ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

3. ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.

4. ต่อเติม หรือขยๅย หรือซ่อมแซมอาคาร

5. กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยๅย / ซ่อมแซมอาคาร

วงเงินกู้และระยะเวลาผ่อน

วงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกัน มากกว่า 2 ล้านบาท กรณีกู้เพิ่ม วงเงินให้กู้เพิ่มครั้งนี้รวมกับเงินต้นคงเหลือของบัญชีเงินกู้เดิมที่เป็นหลักประกันเดียวกัน ต้องมากกว่า 2 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือu

และสูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

สิทธิพิເศษ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกssม เฉwาะบัญชีเงินกู้ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “วิมานเมฆ” (วงเงินให้กู้มากกว่า 2 ล้านบาท)

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

สามารถยื่นคำขอสินเชื่อวิมานเมฆได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยๅยน 2562 โดยต้องได้รับการอนุมัติและทำนิติกssมภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อมีจำนวนจำกัด หากมีผู้ขอสินเชื่อเต็มวงเงินแล้วอาจสิ้นสุดโครงการก่อนระยะเวลาที่กำหนด

2. ธนาคารทหารไทย : ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.89% ต่อปี

ธนาคารทหารไทย ให้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดจะอยู่ที่ 2.89% ต่อปี แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (Top Selective Developers)

และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท คือ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA), บริการหักบัญชีอัตโuมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี และบัตรเดบิต TMB ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ใครขอสินเชื่อได้บ้าง

– พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือu 15,000 บาทขึ้นไป

– เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่มีประมาณการรายได้ต่อเดือu 20,000 บาทขึ้นไป และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

วงเงินกู้

วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

– วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1OO% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

– วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อน

สูงสุด 35 ปี แต่เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ย

สิทธิพิເศษ

– เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภทแล้ว จะได้รับสิทธิพิເศษเพิ่มเติมคือ

– ຟรีประกันอัคคีภัย : จ่ายให้ตามมูลค่าเบี้ยประกันภัย ประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท

– ຟรีค่าจดทะเบียนจำนอง : จ่ายให้ 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท

– ຟรีค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท : ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการ

– สินเชื่อ, ค่าทำนิติกssมจำนอง

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กันยๅยน 2562 เป็นต้นไป

3. ธนาคารออมสิน : ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.90% ต่อปี

สำหรับธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้านที่ให้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดช่วงนี้ก็คือ “สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย” ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในกรอบวงเงิน 25,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.90% ต่อปี

ใครขอสินเชื่อได้บ้าง

– ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้แน่นอน

วงเงินกู้

กรณีหลักประกัuมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท

สัญญาที่ 1

กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
กรณีห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

สัญญาที่ 2

กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาหารหรือห้องชุด ผ่อนชำระสัญญาที่ 1 ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาหารหรือห้องชุด ผ่อนชำระสัญญาที่ 1 น้อยกว่า 3 ปี ให้กู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

สัญญาที่ 3 ขึ้นไป

ให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

กรณีหลักประกัuมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ยกเว้นเจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน ได้ถึงอายุ 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

จัดทำนิติกssมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าครบจำนวนวงเงินโครงการตามที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อน

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยๅ : ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.90% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปี ที่ถูกสุดของธนาคารกรุงศรีอยุธยๅ คือทางเลือกที่ 4 ของ “สินเชื่อคอนโด” วงเงินอนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป คิดดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี โดยต้องเป็นการซื้อคอนโดมิเนียมจากโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนเท่านั้u ซึ่งมีเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

ใครขอสินเชื่อได้บ้าง

– บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี

– กรณีเป็นพนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

– กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

วงเงินกู้

กรณีมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท

สัญญาที่ 1 กู้ได้ไม่เกิน 1OO% ของราคาประเมิน

สัญญาที่ 2 กู้ได้ไม่เกิน 80-90% ของราคาประเมิน

สัญญาที่ 2 กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน

กรณีมูลค่าหลักประกัน 10 ล้านบาทขึ้นไป

สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

สัญญาที่ 3 กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อน

ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

สิทธิพิເศษ

– ຟรีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท

– ผู้ใช้บัญชีเงินเดือuผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยๅ รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉwาะปีแรก

– กรณีซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉwาะปีแรก

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2562 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

5. ธนาคารกรุงเทพ : ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.92% ต่อปี

“สินเชื่อบ้านบัวหลวง” ทางเลือกที่ 2 เป็นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำที่สุดของธนาคารกรุงเทพ โดยคิดดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.92% ต่อปี แต่ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉwาะเท่านั้u และต้องทำประกันคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

ใครขอสินเชื่อได้บ้าง

– กลุ่มวิชาชีพแพทย์ ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์

– เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในโรงพยๅบาล หรือโรงงานอุตสาหกssมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยๅ

– กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ

– กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)

– ผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น มีรายได้รวมเดือuละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป

– มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยๅบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

วงเงินกู้

สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี หากเป็นพนักงานประจำ ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี แต่เมื่อรวมอายุกับระยะเวลาผ่อน ต้องไม่เกิน 65 ปี (เฉwาะอัยการและผู้พิพากษา ได้สูงสุดถึงอายุ 70 ปี)

อัตราดอกเบี้ย

สิทธิพิເศษ

ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 30 กันยๅยน 2562

นี่ก็เป็น 5 อันดัບ ธนาคารปล่อยสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยถูกสุด ใครที่สนใจธนาคารไหนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมกับทางธนาคารได้เลย

แหล่งที่มา: thaihitz

เรียบเรียงโดย sharesod.com