เผย 5 ลักษณะบุคคลที่มีพญานาคอยู่ด้วย แล้วจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข


วันนี้เราจะมาพูดถึงความเชื่อเรื่อง “พญานาค” เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาแต่ช้านาน ที่หลายคนยังหาคำตอบไม่ได้ บ้างก็ว่ามีอยู่จริงบ้างก็ว่าไม่มีจริง

แต่ว่าในปัจจุบันก็ยังคงมีข่าวว่าพบเจอพญานาคกันอยู่เรื่อย ๆ บางคนเชื่อ บางคนอาจไม่เชื่อ แต่ถึงอย่างไร “พญานาค” ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล

พญานาค เป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำ บางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้า ตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มาก บางทีอาจจะเก่าแก่กว่าพุทธศาสนาอีกด้วย ดังนั้นคนจึงเชื่อว่าหากมีพญานาคคุ้มครองชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย และอยู่เย็นเป็นสุข

ดังนั้น ตามความเชื่อดังกล่าว วันนี้เราจึงมี 5 ลักษณะ บุคคลที่มีพญานาคอยู่ด้วยแล้วจะพาร่ำรวย มาแนะนำกันค่ะ

1. ผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาต่อพญานาคด้วยใจที่บริสุทธิ์

ไม่ใช่เป็นเพียงการท้าทาย หากตั้งมั่นที่จะมีทรัพย์ ให้ขอทรัพย์ควบคู่ไปกับการสร้างบุญ เพียงท่านใช้จิตละลึกถึงพญานาค ท่านจะเข้ามาปกปักรักษาในทันทีและร่วมประทานพรสร้างบุญร่วมกับผู้ที่มีความศรัทรา บางคนเกิดอัศจssย์ฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคบ่อยครั้ง (ให้ท่านขอพรละลึกถึงและทำบุญท่านจะได้พรอันประเสริฐ)

2. เป็นคนที่มีสัจจะในคำพูดวาจา

หากทำได้ถือสัจจะวาจาตนอย่างที่ตั้งมั่นไว้ จะได้รับคุณมหาศาลจากพญานาค บารมีในกายเหลือล้นผู้คนยกย่องชะตาสูงขึ้น สามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ในอนาคต และสิ่งที่ขอพรไว้จะสำเร็จโดยพลัน

3. คนที่มีศีลคิดดี

ตั้งมั่นจิตตนอยู่ในบุญกุศลและคุณงามความดี ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนหรือคิดร้ายผู้อื่น ไม่ขอพรท่านให้ช่วยเหลือในสิ่งที่เລวร้าย เพราะพญานาคท่านคือเทพที่กำเนิดมาเพื่อสร้างบุญและอยู่กับคนที่จิตใจดี

4. ผู้ที่ระลึกถึงท่านเสมอ

หากทำกิจการการค้า ทำงานทุกอาชีพ ให้ละลึกถึงท่านขอพรท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนพ่อแม่ กล่าวให้ท่านช่วยเหลือขอสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จทีละอย่าง เมื่อได้ตามที่หวัง ให้ทำบุญถวายท่านหรือปฏิบัติธรรมถวายพญานาคที่คุ้มครอง ความสำเร็จ

วามมงคลในชีวิตจะบังเกิดมหาศาลอย่างที่ท่านคาดไม่ถึง และเป็นการเสริมบุญบารมี ให้พญานาคที่คุ้มครองเรา ให้ท่านมีบุญเหลือล้นในการคุ้มครองและประทานพร ขอพรท่านให้เป็นมหาเศรษฐีนักบุญสร้างบุญในพระพุทธศาสนาร่วมกัน

5. ทุกการทำบุญให้ระลึกถึงองค์พญานาค

หมั่นสวดมนต์เสริมชะตาชีวิตตน และปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นการเปิดความรุ่งเรืองตั้งแต่แก่นแท้ภายในจิตใจ สร้างกุศลให้ชีวิตปรับดวงใหม่ให้เป็นเศรษฐีแล้วความสำเร็จรอบด้านจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิด

ด้วยพุทธคุณแห่งความดี พุทธคุณของพญานาค

แหล่งที่มา: นาคารามันตรา

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.