เผยวิธีปลูกแตงไทย ให้โตไวลูกใหญ่ แถมทำง่ายใช้งบน้อย


แตงไทยป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีขนอ่อน ปกคลุมตลอดทั้งลำต้นและใบ ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ ขอบใบหยัก ก้านใบยาว ดอกสีเหลือง มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ รูปร่างกลมยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางผล 12-15 ซม. ยาว 20-25 ซม. ผลอ่อนสีเขียวและมีลายสีขาวพาดยาว เมื่อผลแก่เปลือกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผิวเรียบเป็นมัน เนื้อในผลสีเหลืองอ่อนอมเขียว กลิ่นหอม มีเมล็ดรูปแบนรี สีครีมจำนวนมาก แตงไทยให้ผลผลิตในช่วงหน้าร้อน สามารถปลูกได้ทุกภาคทั่วประเทศไทย

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปชมเคล็ดลับวิธีการปลูกแตงไทย ปลูกง่ายโตไว ลูกดก ลูกใหญ่รสชาติอร่อย ซึ่งจะมีวิธีการปลูก และการดูแลเป็นอย่างไรว่าแล้ว ก็ไปชมพร้อมๆ กันเลยค่ะ

การปลูกแตงไทย

การปลูกแตงไทยจะใช้ วิ ธี การปลูกด้วยเม็ด ซึ่งปัจจุบันเม็ดค่อนข้างจะหา ย า ก เนื่องจากเป็นแตงที่ปลูกในบางจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคอีสานเท่านั้น และเป็นการปลูกเพื่อกินเองภายในครอบครัวและ ข าย ตามหมู่บ้านเท่านั้น

การเตรียมดิน

การปลูกแตงไทยนิยมปลูกบนแปลงไร่นา ซึ่งต้องเตรียมดินด้วยการไถพรวนดิน wร้อมกำจั ด วั ช พื ช และตากดิน 5-7 วัน ก่อน หลังจากนั้น หว่านโรยด้วยปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย 15-15-15 wร้อมไถยกร่องคล้ายกับการปลูกสำปะหลัง ขนาดร่องกว้าง 6O-80 เซนติเมตร ซึ่งจะได้ระห่างระหว่างแถวประมาณ 80-1OO เซนติเมตร

การปลูก

การปลูกแตงไทยนิยมปลูกในช่วงต้นหน้าฝนจนถึงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว โดยใช้ วิ ธี การหยอดเม็ด ระยะห่างระหว่างหลุม 6O-80 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 3-5 เม็ด

การดูแล

การดูแลแตงไทยไม่ค่อยยุ่งนักเหมือนการปลูกแตงชนิดอื่น ถ้าปลูกในหน้าฝนจะอาศัยน้ำฝนในการเติบโตเท่านั้น และไม่ต้องทำค้าง เพียงปล่อยให้เลื้อยตามดิน แต่บางแห่งอาจเจอการ ร ะ บ า ด ของไ ส้ เ ดื อ นเจาะผล หรือผลเน่า ซึ่งต้องคอยหาที่รองผลไม่ให้สัมผัสกับดิน โดยเฉพาะในช่วงที่ดินชุ่มมาก เช่น การใช้เศษไม้ กิ่งไม้ หรือฟางรองผล

การเก็บผลผลิต

ผลแตงไทยที่สุกจะมีสีเหลือง และมีกลิ่นหอม ควรเก็บผลในระยะที่ผิวเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองมากกว่าร้อยละ 7O ของผล ใบเหลือง และร่วง ไม่ควรเก็บในระยะผลปริแตก เพราะจะเก็บได้ไม่นาน

ถ้าต้องการเก็บเม็ดให้ใช้ซ้อนขูดเม็ดออกให้หมด แล้วนำมากรองใส่ผ้าขาวหรือตะแกรงร่อน หลังจากนั้นนำเม็ดตากแดดให้แห้ง ก่อนนำบรรจุใส่หรือขวดพลาสติกสำหรับเwาะปลูกในหน้ากาลหน้า

จากการศึกษาพบว่า การลูกแตงไทยเป็นอาชีพจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 2OOO บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยการวางระบบน้ำ สารป้องกันแมลงพลาสติกคลุมแปลง เป็นต้น แต่การลงทุนด้วยวัสดุบางชนิดสามารถใช้งานได้ถึง 3-4 รอบการผลิตส่วนรายได้เฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 2O,OOO บาท จึงนับว่าเป็นผลไม้ตระกูลแตงที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งทีเดียว

หวังว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากเพื่อนๆ ในวันนี้ จะเป็นข้อมูลดีๆ ให้กับเพื่อนๆ ได้ลองนำไปใช้เพื่อปลูกแตงไทย หากจะลงมือทำ ปลูกเพื่อการค้าขายก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และต้องหาตลาดรับลองด้วยนะคะ

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : sharesod.com