เปิด 10 อาชีพ กำลังเสี่ยงจะตกงาน คาดปี 2563 จะหางานยากสุดในรอบ 10 ปี

90

วันนี้เราจะเพื่อน ๆ มาดู 10 อาชีพที่มีความเสี่ยงตกงานในปี 2563 หลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ จะมีแนวโน้มหางานยากสุดในรอบ 10 ปี

ปัจจุบันอยู่ในยุครอยต่อของเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีรูปแบบเดิม ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระบวนการใหม่ ซึ่งมาพร้อมกับเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ทุกอาชีพต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการถูกดิจิทัลดิสรัปชั่น หรือ digital disruption

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย มองว่า 10 อาชีพที่ีมีความเสี่ยงสูง และได้รับผลกระทบดิจิทัลดิสรัปชั่นในปีหน้า

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตกยุค เช่น ซีดี ดีวีดี และสินค้าที่ไม่ได้ล้อไปตามเทคโนโลยี

2. กลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง เนื่องจากพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนไปแล้ว

3. สถาบันการเงิน เพราะคนสามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ ออนไลน์

4.อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน แรงงานจะตกงานมากขึ้น เพราะรถยนต์ ใช้ชิ้นส่วนประกอบน้อยลง และเทคโนโลยีรถไฟฟ้าจะเข้ามามากขึ้น

5.อุตสาหกรรมค้าปลีก เพราะสามารถซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้

6.งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะถูกระบบเอไอ ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทนผ่านออนไลน์

7.อาชีพที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเกิดน้อยลง เข้าสู่โจทย์สังคมผู้สูงอายุแทน จึงกระทบกับหลายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ครู อาจารย์

8.นักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ อาชีพที่เกี่ยวกับข้าราชการ เพราะนำเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทน

9.อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต อาชีพตรวจคุณภาพสินค้า ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี

10. อาชีพขายตรง ขายประกัน

นอกจากนี้ ยังเชื่อว่ามีอีกหลายกลุ่มอาชีพที่เข้าขั้นน่าเป็นห่วง เพราะหากเกิดการย้ายฐานผลิตของทุนต่างชาติ หรือ การไม่ปรับตัว ก็ย่อมถูกเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน

ซึ่งข้อมูลจากสภานายจ้างหลายแห่งมีข้อมูลตรงกันว่า การจ้างงานอยู่ในช่วงชะลอตัว ไม่รับคน มีการเปิดให้สมัครใจลาออก บางแห่งมีการปลดคน 500 – 600 คนแบบเงียบ ๆ การจ้างงานในปีหน้า ภาพการปลดคน การจ้างงานยังจะลดลงต่อเนื่องและแรงขึ้น

ปีหน้าจึงมีความเสี่ยงที่คนจะตกงานมากที่สุดใน 10 ปี เพราะประเทศไทยพึ่งพาการส่งออก แต่เศรษฐกิจโลกหดตัวลง จึงมีผลกระทบกันตามมาในทุกอุตสาหกรรม

ส่วนการปรับตัวสำหรับคนที่งานทำอยู่แล้ว คนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี จะต้องปรับตัวให้มีคุณค่ามากขึ้น หาทักษะคอมพิวเตอร์ หรืออาชีพเสริม อย่าเกี่ยงงาน เพราะอายุมากแล้ว ค่าแรงสูง

อีกกลุ่มที่เสี่ยงตกงานเป็นอย่างมาก คือนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่ในปี 2563 โดยเฉwาะสายสังคมศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอัตราการตกงานอยู่แล้ว 1.8 – 2 แสนคน ปีหน้าจะมีผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึง 3 แสนคน ทำให้มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

แหล่งที่มา: pptvhd36

เรียบเรียงโดย sharesod.com