เปิดเส้นทางถนนเลี่ยงรถติด เพื่อความสะดวกในการจราจร เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

360

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำ อินโฟกราฟิกแนะนำเส้นทางเลี่ยง ทางเลือก รวบรวมแผนที่การเดินทางใน ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคอีสาน รวมทั้งเบอร์โทรฉุกเฉิน และข้อควรปฏิบัติในการเดินทาง พร้อมทั้งมาตรการ การเตือนภัยต่าง ๆ ให้กับประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยแนบรูปภาพ อินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย

ตามนี้เลย

เป็นโยชน์ต่อการเดินทางมาก

ปีใหม่ รถจะติดหนักมาก

รวมเบอร์โทร สายด่วน

แหล่งที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / siamvariety

เรียบเรียงโดย sharesod.com