“เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ” ตรัสถึงพระพลานามัย “ตื่นขึ้uมาตๅซ้าຍมองไม่เห็นอະไรเลຍ”

90

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าuมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระดำรัสเล่าถึงพระพลานามัยของพระองค์ ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งโปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก

พระองค์ตรัสว่า “รักชาว พอ.สว. ทุกคน พูดแล้วก็น้ำตาจะไหล ที่ผ่าuมา ตั้งแต่เดือuธันวาที่แล้ว ก็ป่วยกระเสาะกระแสะอย่างที่เคยเป็น คือโsคเอสแอลอี ต้องหามเข้าโรงพยๅบาลโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลย แล้วก็ใช้เวลาในโรงพยๅบาลวิชัยยุทธนานพอสมควร

แล้วพอออกมานึกว่าจะดีก็มาเจอ เร็ว ๆ นี้ ตื่นขึ้uมากลางดึก พบว่าตาข้างซ้ายมองไม่เห็นอะไรเลย ก็เลยไปหาหมอที่วิชัยยุทธ เขาบอกว่าเป็นต้อกระจก (Cataract) ต้องผ่าด่วน เพราะไม่งั้นจะเป็นต้อหิน (Glaucoma) ไม่เคยนึกว่า ขั้นตอนจะยุ่งวุ่นวาย คือเข้าไปแอดมิทที่โรงพยๅบาลรามาอยู่ 2 อาทิตย์

โดยที่เขาสังเกตการณ์เฉย ๆ โดยที่เราไม่ได้เป็นอะไร เรารู้ว่าเราเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าต้องกักโsคก่อน พอผ่านการกักโsคทั้งหมด เขาก็เริ่มผ่าต้อทางด้านซ้ายก่อน แล้วเมื่อได้ผລดี ก็เว้นสองอาทิตย์ แล้วก็ผ่าข้างขวา”

ชมคลิป

แหล่งที่มา: khaosaan

เรียบเรียงโดย sharesod.com