เกษตรกรห้ามพลาด วิธีขอ “ไฟฟ้าฟรี” ลงพื้นที่เกษตรกรรม สำหรับใช้ในสวนไร่นา


ปัจจุบันหลายคนโหยหาชีวิตที่ได้อยู่อย่างพอเพียง สร้างบ้านเรือนตามที่นา แต่ส่วนใหญ่มักจะประสบกับปัญหาที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการขอไฟฟ้า จากรัฐบาลลงพื้นที่เกษตรกรรม ที่ใช้สำหรับสวนและไร่นา ว่าแล้วไปชมกันเลย

การใช้ไฟสำหรับการทำเกษตรนั้น ไม่เหมือนกับการขอใช้ไฟตามบ้านเรือน มันมีความแตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับทำการเกษตร จะต้องมีคุณสมบัติครบ ตรงตามกำหนดของการไฟฟ้า โดยเกษตรไทยสามารถใช้ไฟฟ้าได้ฟรี โดยสามารถทำตามเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้

1. หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้าฟรี สำหรับเกษตรกรที่ใช้ใน ไร่นาหรือสวน ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ

2. ต้องมีเส้นทางสาธารณะที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวก

3. สามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีปักเสาพาดสายไฟเข้าไปถึงจุดที่ขอใช้ไฟฟ้าได้

4. ต้องมีเอกสาร/หลักฐานสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายของพื้นที่ทำการเกษตร แต่ต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนรายใหญ่

5. เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขอติดตั้งมิเตอร์ ขนาดไม่เกิน 15(45) แอมป์ ต่อ 1 ราย

6. ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ เพื่อยืนยันขนาดพื้นที่และชนิดของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่ต้องการใช้ไฟฟ้า

7. ต้องระบุแหล่งน้ำที่จะใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า เช่น คลองสาธารณะ คลองชลประทาน แหล่งน้ำใต้ดินในลักษณะต่างๆ

8. ต้องสามารถออกใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ามิเตอร์เครื่องที่ 2(ใหม่) โดยจะแจ้งเก็บเงินไปที่มิเตอร์เครื่องที่ 1(เก่า) ทั้งสองมิเตอร์ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าเดียวกัน

9. ค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตต่อราย เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาท (PEA. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขยายเขต)

เอกสารที่ต้องเตรียม คิดดีวิธีขอ ไฟเกษตร สำหรับใช้ใน “สวนเเละไร่นา”

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาโฉนดที่ดิน

– สำเนาบัตรประชาชน

– ใบรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ต่อไปคือ ให้เราถ่ายรูปที่พักอาศัยและห้องน้ำ รวมถึงสวนที่อยู่ติดบ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้กรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจสอบ และทำเอกสารรับรองการเป็นอยู่ของที่อยู่เรา ให้นำหนังสือไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานรับผิดชอบ ในการขอบ้านเลขที่ เมื่อได้บ้านเลขที่แล้ว ก็ให้ไปยื่นที่อำเภอต่อ

คำแนะนำ : ในกรณีที่บ้านอยู่ไกลสวน จะต้องสร้างเพิงพักที่ดูมั่นคง รวมถึงห้องน้ำ เพื่อให้เห็นว่าเรามาอาศัยอยู่ถาวรในพื้นที่นี้จริงๆ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ก็ตาม

สรุปเกี่ยวกับการขอไฟเกษตรมาลงในพื้นที่

1. ขอบ้านเลขที่โดยจะได้สำเนาทะเบียนบ้าน

2. ยื่นเรื่องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมกันตั้งแต่ 3 หลังขึ้นไป

3. ยื่นเรื่องทิ้งไว้ที่องค์การไฟฟ้าในอำเภอ รอความคืบหน้า อย่าลืมสอบถามความเป็นไปได้ที่จะมีไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่ด้วย

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอมิเตอร์ไฟฟ้า

– 5(15) แอมป์ 1,000 บาท

– 15(45) แอมป์ 6,450 บาท

– 15(45) แอมป์ 3 เฟส 21,350 บาท

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเพื่อนๆ กับสามารถดีๆ ที่เรานำมาฝากในวันนี้ หากใครยังติดขัดลองดูเนื้อหาในรูปด้านบนได้เลย หรือโทรสอบถาม 1129 ได้เลยนะคะ

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : sharesod.com, ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค