ฝีมือเด็กไทย ส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรอวกาศปลายปีนี้ ดาวเทียมดวงแรกในอาเซียน


วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาชมอีกหนึ่งความสำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนของเด็กนักเรียนระดับมัธยมประเทศไทย และมีโรงเรียนมัธยมเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่มีดาวเทียมเป็นของตัวเอง แต่อย่างว่า ชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

เมื่อโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบุกเบิกโครงการศึกษาด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศสำหรับนักเรียนมัธยม ส่งดาวเทียม BCCSAT-1 โครงการ BCC SPACE PROGRAM คาดส่งเข้าวงโคจรอวกาศปลายปีนี้

สื่อเปิดเผย ดร.ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ที่ปรึกษาโครงการบีซีซี สเปซโปรแกรม (BCC SPACE PROGRAM) เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา โดยตั้งเป้าหมายที่จะบุกเบิกโครงการศึกษาด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศสำหรับนักเรียนมัธยม

ซึ่งเริ่มสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก (CubeSat) ทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียมได้ดำเนินการโครงการส่งดาวเทียม BCCSAT-1 โครงการ BCC SPACE PROGRAM เข้าสู่วงโคจรอวกาศเพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ดร.ศุภกิจ ยังกล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีว่าจากนั้น ในช่วงปี ค.ศ.2018 (วันที่ 13-19 สิงหาคม 2018) นักเรียน ทีม “GAIA” ประกอบด้วย นายวาริช บุญสนอง นายภวัต จ้อยจำรูญ นายธีรธัช บรรณสารตระกูล และ อาจารย์อดิเรก พิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ที่ปรึกษาและประสานงาน)

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และ บริษัท อัสโตเบอร์รี่ จำกัด ได้รับรางวัล BEST MISSION AWARD (selected by committee from enterprise) สามารถนำเสนอผลการทดลองการปล่อย CANSAT และสรุป MISSION สำเร็จได้ทุกภารกิจที่ได้ตั้งใจเอาไว้

สำหรับความคืบหน้าโครงการนี้ ดร.ศุภกิจ ระบุว่า ในปลายปีนี้ราวเดือนพศจิกายน 2020 เตรียมส่งดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ CubeSat เพื่อส่งเข้าสู่วงโคจรในอวกาศ ซึ่งจะเป็นดาวเทียมดวงแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ดวงในโลกที่ถูกพัฒนาและส่งเข้าสู่วงโคจรด้วยฝีมือของนักเรียนระดับมัธยม

นอกเหนือจากนี้ ทางโรงเรียนฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการด้านอวกาศ (Space Laboratory) และสถานีควบคุมและสื่อสารภาคพื้นดิน (Ground Station)

เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและอวกาศ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจด้านอวกาศและการประยุกต์ความรู้เรื่องการเรียนการสอนในระดับมัธยมปลาย ขยายไปสู่ระดับมัธยมต้นและประถมศึกษาต่อไปในอนาคต จึงเป็นก้าวสำคัญของวงการศึกษาอีกครั้ง

วัตถุประสงค์ของโครงการบีซีซี สเปซโปรแกรม ได้แก่ การสร้างพื้นฐานและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศให้แก่นักเรียนโดยปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะขยายฐานการกระจายความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศไปสู่ระดับมัธยมต้นและประถมศึกษาต่อไป

เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศเป็นองค์ความรู้แบบบูรณาการ การศึกษาทางด้านดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการสังเคราะห์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ หรือแม้แต่มนุษยชาติในอนาคต

นอกเหนือจากนี้ อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการ บีซีซี สเปซโปรแกรม คือ การพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของเยาวชน ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ ตามแนวทาง Thailand 4.0 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว ได้แก่

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity & Divergent Thinking)

มีความระบบความคิดแบบบูรณาการ (Integrated thinking)

มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Analytical thinking for decision making)

มีความมุ่งมั่นไม่ย้อท้อในการเรียนรู้และการทำงาน(Persistence in Learning and Working)

มีทักษะในการบริหารจัดการโครงงานให้สำเร็จลุล่วงและการทำงานเป็นทีม (Project Management & Teamwork)

ขอยกนิ้วให้กับผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนและส่งเสริมเด็กไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

แหล่งที่มา : trueid

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.