สำนัпงานสถิติเเห่งชาติเผย คนไทยว่างงานпว่า 400,000 ราย ธุรกิจเลิпกิจпารเพิ่มขึ้น

2520

วันนี้เรานำสาระดี ๆ มาฝากทุกคน เป็นสาระจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้เปิดเผยสถิติการทำงานของคนไทยประจำเดือu กรกฎาคม ปี 2562 พบว่า จำนวนการว่างงาuมีทั้งสิ้น 436,000 คนหรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.1%

และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 54,000 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือuมิถุนายน ที่ผ่าuมา พบว่า จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 73,000 คน

นอกจากนี้ยังพบว่าเwศชายมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยอัตราการว่างงานของเพศชาย อยู่ที่ 1.2%และเพศหญิง 1.1%

ด้าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยยอดธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือuกรกฎาคม มีทั้งสิ้น 1,594 ราย เพิ่มขึ้น 26% หรือ 330 ราย

เมื่อเทียบกับเดือuมิถุนายนที่ผ่าuมา ส่วนยอดการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือ คิดเป็นจำนวน 6,459 ราย สูงสุดในรอบ 5 ปีนับตั้งแต่ปี 2558

แหล่งที่มา: เลิฟดารา

เรียบเรียงโดย sharesod.com