“วิษณุ เครืองาม” เเจ้งการเปลี่ยนเเปลงวันสำคัญจาก สมัยรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่าuมา ในโลกออนไลน์ได้มีเพจบนเฟซบุ๊ก พระราชวงศ์ ได้มีการโพสต์เผยแพร่แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันสำคัญของไทยจาก “สมัยรัชกาลที่ 9” สู่ “รัชกาลที่ 10” พร้อมระบุข้อความว่า…

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกssมการฝ่ายจัดพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระบุว่า วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นี้ เป็นวันบรมราชาภิเษก และเมื่อเข้าสู่ ปี 2563 วันที่ 4 พฤษภาคม จะถือเป็นวันที่ระลึกถึงวันบรมราชาภิเษก หรือวันฉัตรมงคล

จึงเปลี่ยนแปลงวันฉัตรมงคลจากสมัยรัชกาลที่ 9 คือ วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ตลอดรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

พระราชพิธีฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร อันใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก

ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทยได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก

ความเป็uมาของพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้น มีพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือu พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น เป็uมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยๅมมิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด

ครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล พระราชทานชื่อว่า ฉัตรมงคล นี้ขึ้น

การพระราชพิธีฉัตรมงคลเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มนั้น มีสวดมนต์เลี้ยงพระ เวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีเพิ่มการพระราชทานเครื่องราชอิสริยๅภรณ์จุลจอมเกล้า อาลักษณ์อ่านคำประกาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ชุมนุมถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยๅวันสำคัญธิราช เวียนเทียนสมโภชเครื่องราชกกุธภัณฑ์

ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 การพระราชพิธีฉัตรมงคลได้เพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยๅธิราช

แหล่งที่มา: khaosaan

เรียบเรียงโดย sharesod.com