ลองดูที่เล็บของคุณ มีเส้นตรงหรือไม่ บ่งบอกถึงโชคชะตาของคุณได้

90

เพื่อน ๆ เคยสังเกตดูเล็บของตนเองหรือไม่ว่ามี เส้นตรงบนเล็บ หรือไม่ ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบ ก็ลองสังเกตที่เล็บตัวเองดูว่าเส้นบนเล็บนั้นตรงแบบไหนก็ค่อยไปดูคำทำนายของแบบนั้นเลย

เส้นตรง

บ่งบอกว่า คุณนั้นเป็นคนพิเศษ มีทักษะในการแก้ปัญหาเก่ง ไม่ค่อยจะฟังใครเท่าไหร่ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก ๆ เวลาจะทำอะไรมักจะพึ่งพาตัวเองเสมอ

หากบนเล็บของคุณมีเส้นตรงแบบ แสดงว่า เป็นคนที่มีโชคไม่น้อยเลย ชีวิตจะมีความสุข ชอบความสวยความงาม ขยัน หาเงินเก่ง แต่ก็ใช้เก่งมาก ๆ หากเป็นผู้หญิงก็จะชอบสามีที่ลักษณะดูดี

ในส่วนของด้านสุขภาพ และจะต้องระวังเรื่องระบบทางเดินอาหาร ทำงานเก่ง มีความกระตือรือร้น สร้างแรงบันดาลใจได้เก่ง ในอนาคตจะต้องมีชีวิตที่ออกแบบได้ มีความสุข คุณมีจิตวิญญาณเป็นคนบุกเบิก ชอบความก้าวหน้า มีความมุ่งมั่นในการทำงานสูงมาก และถ้าจะให้ดีควรเลือกงานที่ทำให้เครียด

ไม่มีเส้น

เป็นคนใจร้อน หากบนนิ้วคุณไม่มีเส้นจะบอกถึงความรักยุติธรรม กระตือรือร้น ใจร้อน รักเพื่อนมาก เป็นคนที่สามารถให้คำแนะนำได้ดี เวลาเพื่อนมีปัญหามักจะช่วยแก้ปัญหาช่วยได้ และวิจารณ์ ได้เก่งและตรงมาก

คุณเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น หัวใจเข้มแข็งมาก ฉลาด ตื่นตัว ช่วงชีวิตของคุณจะมีคนเข้ามาอยากจะแต่งงานกับคุณถึง 2 คน และคนที่สองจะเป็นคู่คุณ

ในยามที่แก่ชราไปบุตรหลายจะไม่ละเลย คอยดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ คุณเป็นคนที่ไอเดียดี ความคิดดี หาเงินเก่งมาก แต่ก็รายจ่ายก็เยอะตามเหมือนกัน แต่ว่าคุณเองก็ไม่ได้มองมันเป็นปัญหาเพราะว่าสามารถหาเงินมาได้จากหลายทางอยู่แล้ว มันก็ไม่ผิดที่หาเงินเยอะแล้วจะอยากได้อะไรบ้าง

แหล่งที่มา: krustory

เรียบเรียงโดย sharesod.com