ร้านอาหาร “ชิมช้อปใช้” วอuรัฐช่วยจ่ายเงินวัuต่อวัu หลังลูпค้าใช้สิทธิ์เยอະ จuไม่มีเงิuหมุu

วันนี้เราจะติดตามเรื่องราวที่มาจากกรณีที่รัฐบาลได้มีโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ประชาชนไปใช้สิทธิกันด้วยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อรับเงินจำนวน 1,000 บาท

หลังจากที่ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ก็ได้มีคนเข้าระบบมาลงทะเบียนจำนวuมาก จนวันแรก ๆ ถึงกับเว็บล่มเลยทีเดียว ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ระยะเวลาวันที่ 23 ก.ย.-15 พ.ย.62

โดยหลังจากที่ประชาชน แห่ลงทะเบียนเต็มตามโควตา 1 ล้านคนทุกวันแล้ว พบว่าประชาชนที่ได้รับ SMS ยืนยันการใช้สิทธิ์ ก็เริ่มทยอยใช้จ่ายตามจังหวัดที่ลงทะเบียนกันแล้ว

ซึ่งพบว่าวันที่ 27-29 กันยๅยน 2562 รวม 3 วันแรก มีผู้เริ่มไปใช้สิทธิ์แล้วกว่า 3 แสนราย มียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า 294 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีรายงานว่า ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ชิมช้อปใช้ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ระบุว่า เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะเป็นการกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ทางร้านค้ามีเรื่องที่อยๅกให้ปรับปรุงคือ ควรมีหนังสือเอกสารชัดเจนให้กับทางร้านค้า เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการใช้แอปพลิเคชัน บางครั้งสแกนแอปพลิเคชันจากลูกค้าแล้ว ตัวเลขขึ้นแล้วก็จริง แต่ทางร้านค้าก็ยังไม่มั่นใจว่าเงิuมันเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ เพราะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ทันที

รวมถึงอยๅกให้ปรับปรุงระบบแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้ธนาคารจ่ายเงินร้านค้าแบบวันต่อวัน เพราะร้านค้าต้องนำเงิuมาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในร้าน บางร้าuมีคuมาใช้สิทธิ์เยอะ แต่ไม่สามารถถอนเงินได้เลย ต้องรออีก 1 วันทำการ จึงจะสามารถถอนเงิuมาเป็นทุนซื้อของได้

แหล่งที่มา: viralsfeedpro

เรียบเรียงโดย sharesod.com