ราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง อยู่ที่ฟองละ 2.83 บาท คาดมีแนวโน้มแพงขึ้นอีก

2520

“เอ้กบอร์ด” ได้ทำการดันราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมนี้ อยู่ที่ฟองละ 2.83 บาท แล้วคาดว่าจะแนวโน้มแพงขึ้นไปอีก

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า จากผลผลิตไข่ไก่ที่เกินความต้องการบริโภคในปี 2561 และภาครัฐได้ดำเนินการมาตรการปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ปรับลดการนำเข้า พ่อ-แม่ ปู่-ย่าพันธุ์และส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปจำหน่ายยังต่างประเทศพร้อมทั้งปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพื่อให้ปริมาณไก่ไข่ยืนกรงในระบบอยู่ในภาวะสมดุล

สำหรับในปี 2562 นี้ กรมปศุสัตว์คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ 14,810 ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 8% ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกssมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด-Egg Board) ได้ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่

ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในการบริโภคภายในประเทศโดยมีมติให้ปรับลดแผนการนำเข้าในปี 2562 ของปู่-ย่าพันธุ์ (G.P.) ให้เหลือจำนวน 3,800 ตัว และปรับลดการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ (P.S.) เหลือจำนวน 460,000 ตัว

ต่อจากนี้ จะยังคงดำเนิuมาตรการต่อเนื่องเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ แนวโน้มราคาอาจจะขยับขึ้นได้อีกหากสามารถบริหารจัดการปริมาณนำเข้า พ่อ-แม่ ปู่-ย่าพันธุ์ ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ผู้เลี้ยงควบคุมปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม ปลดไก่ตามอายุที่กำหนด

ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ให้สูงขึ้นตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตเชื่อมโยงกับผู้ซื้อโดยตรง โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิตเพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการบริโภคมีความสมดุล ก็จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตไข่ไก่ตกต่ำอีก

หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ก็จะเกิดผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่การผลิตของธุรกิจไก่ไข่อย่างยั่งยืนตลอดไป และไม่เกิดเหตุการณ์ราคาตกต่ำอีกอย่างแน่นอนค่ะ

 

แหล่งที่มา: thaihitz / sentangsedtee

เรียบเรียงโดย sharesod.com